Josep Vives, hovorca FC Barcelona, vystúpil s vyhlásením po tom, ako klub prostredníctvom vyhlásenia oznámil, že podnikne práve kroky voči Emilimu Rousaudovi, ktorý obvinil katalánsky klub z korupcie.

"Cieľom prestavby vedenia klubu, ktorú inicioval Josep Maria Bartomeu, je predovšetkým vytvorenie akčného plánu v súvislosti s bojom so závažnou zdravotníckou krízou a riešením strategického plánu. Je to obdobie súdržnosti, počas ktorého sa všetka práca a úsilie musia sústrediť na riadenie do júna 2021, aby sa mohli prijímať kľúčové rozhodnutia pre súčasnosť aj budúcnosť klubu. Je zrejmé, že vo vedení musí existovať debata, ale vedenie kladie dôraz na solídne porozumenie, aby sa prijímali rozhodnutia v správnom čase a správnym spôsobom."

"Vzhľadom na vážne a neopodstatnené obvinenia pána Rousauda v rôznych médiách klub kategoricky popiera, aby došlo k akýmkoľvek praktikám, ktoré by mohli byť posúdené ako korupčné a v súvislosti s tým vedenie rozhodlo o začatí súdneho konania proti Rousaudovi. Barcelona netoleruje a nikdy nebude tolerovať, aby niekto vrhol tieň podozrenia na jej činnosti, čo vedie k útoku na jej dobrú povesť. Účelom tohto trestného konania je hájenie cti zamestnancov klubu."

"Tieto deklarácie pána Rousauda vychádzajú z poznatkov, že trvá audit, ktorý ešte nebol ukončený a ktorý bude možné analyzovať, keď sa dospeje ku konečným záverom. Vedenie chce v súvislosti s obvineniami Rousauda zdôrazniť, že firma vykonávajúca audit vo veci monitorovania sociálnych sietí svoju prácu ešte neukončila, pretože existujú úlohy, ktoré je nutné vykonať osobne, čo je v súčasnosti z dôvodu karantény nemožné. Preto neboli publikované ani vstupné, ani konečné závery. Firma PWC aktívne spolupracovala s klubom počas celého procesu auditu. Klub firme sprístupnil všetky potrebné informácie a dokumenty. Vedenie sa domnieva, že keď sa objavia konečné závery, ich obsah preanalyzuje a vysvetlí ich ako súčasť transparentnosti a prijme vhodné opatrenia."

"Počas zasadnutia vedenia sa diskutovalo napríklad aj o kontaktoch s Asociáciou európskych klubov, UEFA a LFP, podobne ako aj s orgánmi regulujúcimi národné aj medzinárodné súťaže v rôznych športoch."

zdroj: mundodeportivo.es
foto: fcbarcelona.com

Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa musíte alebo registrovať.