FC Barcelona vypracovala program, ktorého cieľom je boj proti šikanovaniu na školách, ktorej sme svedkami aj v rámci športových aktivít. Barcelona včera informovala, že vďaka tejto metóde sa výskyt šikanovania na školách v Katalánsku znížil o 35,8%. Projekt je v realizácii už dva roky na 26 katalánskych školách a zúčastnilo sa ho už vyše 5 000 detí.

Počas druhého sympózia proti šikanovaniu sme sa dozvedeli, že počet detí s agresívnym správaním sa znížil o 24,3% a až o 60% sa znížil počet obety šikanovania na internete. Metódy, ktoré ponúka Nadácia FC Barcelona sú založené na využití športu ako nástroja, ktorý deťom pomôže vyjadriť emócie, podporí empatiu a vzájomné vzťahy medzi účastníkmi.

Ako ukázali výsledky štúdie uskutočnenej nadáciou v spolupráci s tímom výskumníkov z Univerzity v Girone, 25% žiakov základných škôl bolo obeťou šikanovania. Okrem toho 51,7% priznáva, že boli svedkami agresívneho správania voči iným študentom. Ako hlavné dôvody agresie obete uviedli najmä svoj vzhľad. Prieskum tiež ukázal, že približne 1/3 obetí nepožiada o pomoc.

V prípade mládežníckych a detských futbalových tímov až 58% ich členov pripúšťa, že boli svedkami zneužívania a 9% sa stali obeťami. Šikanovanie sa najčastejšie vyskytuje na miestach, kde sa dospelí pohybujú zriedkavo, vrátane šatní alebo na ihrisku.

Podpredseda Nadácie Jordi Cardoner je s výsledkami programu veľmi spokojný: "Nadácia zavádza našu metodiku v každej škole, ktorá o to prejaví záujem. Účasť v programe bude bezplatná a jej cieľom bude znížiť a predvídať problémy so šikanovaním v našej krajine," uviedol.

zdroj: fcbarcelona.com
foto: fcbarcelona.com

Komentáre

Ak chcete pridať komentár, musíte sa prihlásiť.