Registrácia

min. 4 ... max. 14 znakov
- môže obsahovať iba číslice, veľké a malé písmená od A po Z (okrem diakritiky) a znaky
min. 6 ... max. 14 znakov
- heslo musí obsahovať aspoň jedno písmeno a jednu číslicu. Nemôže obsahovať diakritiku.