Richard Denton, profesor marketingu na Inštitúte Johana Cryuffa, analyzoval vplyv pandémie koronavírusu na sponzoring v športe a zmienil sa aj o finančných krízach, ktoré sa vyskytli v minulosti - v roku 2008 a v roku 2001.

Zjednodušene povedané, nedostatok športových udalostí, ktoré sa hrajú naživo, znamená úplnú stratu vplyvu sponzorov, ktorá pritom tvorí základ fungovania mnohých organizácií. Bez televízneho vysielania sponzori nemôžu vykonávať marketingové aktivity, angažovať fanúšikov a profitovať z predtým nadobudnutých práv a aktív. Šport, predovšetkým profesionálny a elitný, je čoraz závislejší od sponzorov. Hovorilo sa, že odvetvie športu je chránené pred recesiou a globálnou krízou. Kríza mala vplyv len na udalosti, ktoré stále prebiehali, fanúšikovia kupovali vstupenky a médiá vysielali zápasy. Značky potom mohli promovať svoje výrobky prostredníctvom športu, no súčasná situácia to zmenila.

Sponzorské zmluvy budú existovať vždy, ale nebude možné z nich môcť profitovať. Preložené športové podujatia už nemusia mať rovnakú hodnotu pre sponzorov ako predtým, ale aj pre hostiteľa, športovcov, fanúšikov o mnoho ďalších zainteresovaných strán. Rokovania budú prebiehať v súlade s ustanoveniami v zmluvách a budú závisieť od vyššej moci a dobrej vôle zúčastnených strán. Dôsledkom bude, že sa oplatí zaoberať aj klauzulami týkajúcimi sa vyššej moci, ktoré sponzorovi v mnohých prípadoch nenapovedia, čo má robiť, iba vysvetlia, čo sa môže stať v prípade nedodržania podmienok kontraktu a koľko času bude mať druhá strana na nájdenie riešenia.

Ďalšou otázkou je vymedzenie vyššej moci, ktorá by spadala do kategórie pandémie. Pri analýze niektorých kontraktov sa ukázalo, že obsahovali zmienku o epidémii alebo inej prírodnej katastrofe, ale slovo pandémia sa v zmluvách neuvádzalo. Sponzori a držitelia práv na dlhodobé konanie súťaží nebudú chcieť konať urýchlene, pretože dlhodobé zmluvy podstúpia skúšku časom a predčasné ukončenie kontraktu nemusí byť dobre ani pre jednu zo strán. Dialóg a plánovanie krokov v závislosti od dostupných možností vyústia k zmenám podmienok spolupráce. Toto je zjednodušená vízia, ale takýto bude východiskový bod.

Ako vyzerá situácia sponzoringu a zainteresovaných strán?

Závisí od mnohých kľúčových faktorov a v mnohých prípadoch nám chýbajú informácie potrebné nato, aby to bolo možné vyhodnotiť. Koľko táto kríza potrvá? Pomôžu riadiace orgány federáciám, turnajom, klubom, športovcom a tak ďalej? Táto výzva bude veľká pre veľkých aj malých členov branže. Odloženie olympijských hier na ďalších rok bude stáť 2 miliardy libier, nehovoriac o vplyve na ďalšie športové udalosti naplánované na rok 2021. Nemecká futbalová federácia odhadla straty na 50 miliónov eur, stále však zostane solventná a bude môcť pokračovať vo svojej činnosti. Zoznam je ale dlhší. Cashflow je najdôležitejší pre mnohé firmy a športové organizácie nie sú výnimkou.

Tento článok je exkluzívny obsah ForcaBarca

Komentáre

Pre pridávanie komentárov sa musíte alebo registrovať.
2020-05-01 20:45:33
Prečo tu stále dávate tu tlčhubu; ktorý nemá trochu sebakriticky. Už nech ho predaju.
2020-05-01 20:47:07
Pardon toto malo patriť na článok o Rakitičovi