V nedeľu po 22:00 hodine vydala La Liga prekvapivé vyhlásenie, v ktorom objasnila situáciu okolo predaja Barça Studios klubom FC Barcelona. Riadiaci orgán súťaže sa chcel dištancovať od niektorých správ, podľa ktorých La Liga protežovala katalánsky klub.

Oficiálne vyhlásenie La Ligy:


V súvislosti s predajom 49 % aktív spoločnosti Barça Studios a po niektorých nepravdivých informáciách, ktoré sa objavili v médiách a na sociálnych sieťach, by La Liga chcela podať vysvetlenie:

1. FC Barcelona predložila La Lige zmluvy o predaji akcií jednej zo svojich spoločností, ktoré boli zaregistrované vo verejnej listine pred notárom a schválené jej socios na valnom zhromaždení.

2. Transakciu uvedenú v uvedených zmluvách overil audítor FC Barcelona a schválil ju na zahrnutie do účtovnej závierky klubu.

3. Transakcia zahŕňala prvú platbu, ktorá bola vykonaná správne.

La Liga preto môže len dôsledne uplatňovať platné predpisy a akceptovať uvedenú transakciu schválenú socios klubu za podmienok uvedených v účtovníctve klubu a v súlade s kritériami stanovenými audítormi.

Je potrebné pripomenúť, že v súlade s týmito predpismi La Liga hneď, ako sa dozvedela, že časť dohodnutej ceny nebola zaplatená, pristúpila k zníženiu registračnej kapacity pre hráčov klubu, ktorá je dodnes znížená.


zdroj: lfp
foto: twitter

Diskusia

2 komentáre
2023-10-02 08:14:40
laportu jeho klamstva dobiehaju a vinu treba zvalit
2023-10-02 09:55:10
Otazka je, prečo nebola časť sumy zaplatená...