Zdá sa, že prebiehajúci spor Barcelony so spoločnosťou Nike nabral nový smer, ktorý je v prospech americkej odevnej firmy.

Minulý mesiac Joan Laporta rázne vystúpil proti spoločnosti Nike, verejne vyjadril nespokojnosť klubu so spoločnosťou a rozhodol sa jednostranne ukončiť zmluvu medzi oboma stranami. Barcelona vypovedala zmluvu s odvolaním sa na údajné porušenie zmluvy. Spoločnosť Nike však toto rozhodnutie okamžite napadla a požiadala o prijatie preventívnych opatrení na zabezpečenie plnenia zmluvy.

A teraz súd rozhodol v prospech spoločnosti Nike, informuje Sergio Fernandez. Rozhodnutie súdu nariaďuje, že partnerstvo medzi Barcelonou a Nike zostane v platnosti až do vyriešenia prípadu. Dohoda medzi Barcelonou a spoločnosťou Nike, podpísaná v roku 2018 za predsedníctva Josepa Mariu Bartomeua, mala trvať 10 sezón. To znamená, že dohoda by mohla trvať až do roku 2028 za predpokladu, že sa žiadna zo strán nedokáže dohodnúť na ukončení zmluvy.

Čo bude nasledovať?

Vzhľadom na rastúcu nevraživosť medzi oboma stranami sa takéto predĺženie zmluvy zdá byť nepravdepodobné. Joan Laporta dosť hlasno vyjadril nespokojnosť s činnosťou spoločnosti Nike, najmä vo finančných záležitostiach. Spoločnosť Nike zasa tvrdila, že údajné porušenia, na ktoré sa Barcelona odvoláva, nie sú dostatočným dôvodom na jednostranné vypovedanie zmluvy.

Súd zatiaľ podporil stanovisko spoločnosti Nike a ponechal zmluvu v platnosti až do ďalšieho súdneho konania, ktoré rozhodne o jej osude. Barcelona už hľadá iné alternatívy, pričom medzi spoločnosťami, ktoré sú pripravené uzavrieť s Kataláncami dohodu, je aj Puma. Akékoľvek zmeny alebo rokovania týkajúce sa partnerstva si však budú vyžadovať vzájomnú dohodu oboch strán.

zdroj: @sergiofernandez
foto: twitter/fcbarcelona.com

Diskusia

Zatiaľ žiadne komentáre. Pridaj komentár ako prvý.