Včerajší deň priniesol očakávané správy v prípade Negreira. Po tom, čo vyšetrujúci sudca Joaquín Aguirre obvinil FC Barcelona z podplácania, bolo otázkou času, kedy sa premlčacia lehota rozšíri aj na Joana Laportu. Novinári denníka El Mundo sa teraz dostali k zdôvodneniu rozhodnutia vyšetrujúceho sudcu.

Hneď na úvod treba zdôrazniť, že na stránkach El Mundo sa objavili len výberové citácie z odôvodnenia. Hoci samozrejme nemáme dôvod pochybovať o ich spoľahlivosti, môže byť otázne, prečo nebol zverejnený celý obsah uznesenia, aby bolo možné správne posúdiť ich kontext. Napriek tomu v prípade jeho absencie uvádzame citácie tak, ako ich poskytol El Mundo.

Pokiaľ ide o rozšírenie vyšetrovania na vedenie Joana Laportu, vyšetrujúci sudca uplatnil predĺženú premlčaciu lehotu. Pokiaľ ide o osoby obvinené z trestného činu aktívneho podplácania, je to 10 rokov. To znamená, že sa bude vyšetrovať obdobie od 17. júla 2008, teda 10 rokov pred poslednou platbou Negreirovi. Na druhej strane, samotný Negreira a jeho syn sa budú zodpovedať za skutky z rokov 2003 až 2018, keďže premlčacia lehota pre trestný čin pasívneho podplácania je dlhšia, a to 15 rokov.

Novinári z El Mundo ďalej píšu, že Guardia Civil musí na základe dokumentácie získanej v ústredí RFEF určiť presné funkcie, ktoré patria Negreirovi. Vyšetrujúci sudca uviedol, že "je zdokumentované, že platby sa vyplácali 18 rokov a z roka na rok sa zvyšovali. Je zdokumentované, že Enriquez Negreira prestal dostávať finančné prostriedky od Barcelony, keď v roku 2018 prestal byť viceprezidentom CTA. Je zdokumentované, že Enriquez Negreira poslal do Barcelony fax, v ktorom poukázal na možné nezrovnalosti, o ktorých vedel a ktoré by mohli výrazne ovplyvniť klub." Na základe toho má vyšetrujúci sudca podozrenie, že Negreira mal vzhľadom na to, že bol "na druhej priečke rebríčka vo vnútri CTA-RFEF, veľmi široký vplyv" a že platby zo strany Barçy možno "chápať ako platby v súvislosti s funkciou, ktorú zastával", keďže trvali 18 rokov a zvýšili sa z pôvodných 70 000 eur na 700 000 eur ročne.

Ďalej mal vyšetrujúci sudca zdôrazniť, že "na základe logickej dedukcie platby uskutočnené Barcelonou spĺňali záujmy klubu vzhľadom na ich dĺžku a ich každoročné zvyšovanie. Preto možno vyvodiť, že platby mali na rozhodcov také účinky, ktoré Barcelona očakávala, a to takým spôsobom, že muselo dôjsť k nerovnakému zaobchádzaniu s ostatnými tímami a následnej systémovej korupcii medzi španielskymi rozhodcami, čo neznamená, že všetci a každý rozhodca bol skorumpovaný, ale niektorí áno".

Joaquín Aguirre ďalej zdôraznil, že "činnosti, ktoré vykonal Enriquez Negreira, museli nevyhnutne zvýhodniť Barcelonu v porovnaní s ostatnými klubmi. Tieto činy sa mohli týkať len neobjektívneho označovania rozhodcov alebo "napomenutí" smerujúcich voči bežne menovaným rozhodcom. Z tohto dôvodu sa nesmie zabúdať na to, že podľa toho, čo bolo uverejnené v tlači, Negreirov syn sprevádzal rozhodcov počas ich pobytu v Barcelone".

Ako vidno, vyšetrujúci sudca zatiaľ sumarizuje materiály, ktoré boli doteraz zhromaždené v rámci vyšetrovania, opäť vytvára závery na základe "logickej dedukcie" a na základe toho im pripisuje - nepochybne významný - právny význam. Na tomto mieste je potrebné pripomenúť, že činnosť vyšetrujúceho sudcu podlieha kontrole súdu, preto zostáva počkať na konečné rozhodnutia v tejto veci, ktoré môžu, ale samozrejme nemusia potvrdiť jeho hodnotenie.

Pokiaľ však ide o nové pasáže dôvodovej správy, prirodzeným dôsledkom sa zdá byť bezprostredné formálne zaradenie do tejto "skupiny rozhodcov", ktorí môžu byť podľa jeho názoru skorumpovaní. Ide o logický krok, ktorý bol akoby oznámený v poslednom uznesení. Zároveň musí byť prekvapujúce, že Joaquín Aguirre vidí Negreirove právomoci práve v určovaní rozhodcov na jednotlivé zápasy, zatiaľ čo to je v rozpore s vyjadreniami tých, ktorí tieto právomoci skutočne majú, a proces určovania rozhodcov je podrobne opísaný v predpisoch RFEF (napríklad v posledných rokoch to robí trojčlenná komisia, pričom jednu osobu vymenúva RFEF, druhú LaLiga a posledná je výsledkom konsenzu medzi týmito organizáciami). Môže sa však stať, že vyšetrujúci sudca má informácie, o ktorých El Mundo alebo iné médiá nepíšu, čo by bolo samozrejme úplne prirodzené.

zdroj: el mundo
foto: twitter

Diskusia

11 komentáre
2023-10-20 10:08:14
Madridská masírka? Rozhodčí nám tak pomáhali, až nás připravili o titul a přihráli ho tenkrát Atletům... AHA...
2023-10-20 11:18:32
Dôkazy žiadne, ale sudca logicky dedukuje závery, hoci sú postavené na jeho tvrdeniach v rozpore s tvrdeniami kompetentných osôb. Som zvedavý, kedy sa začne takéto logické vyšetrovanie a súdenie Realu za jeho ovplyvňovanie rozhodcov a klubovú tv, ktorá klame, zavádza, osočuje a podnecuje nenávistné správanie.