Bývalý riaditeľ oddelenia metodológie FC Barcelona Paco Seirul·lo: "Nikto mi neuviedol dôvod, prečo so mnou nebola predĺžená zmluva. Vysvetlili mi len to, že finančná situácia je delikátna. Ale neodchádzam rozčarovaný kýmkoľvek, som vďačný, že som pracoval toľké roky v najlepšom klube na svete. Mám naplánované stretnutie s Xavim, aby som s ním porozprával o mojich metódach. Bolo by chybou, ak by Barcelona nemala oddelenie metodológie. Stratila by časť svojich hodnôt." [RAC1]